Rijksstraatweg 735a
2245 CC Wassenaar
Tel: 070-4278200
Neem contact op

  hnadviesgroep
 • Verzekeringen de Regio Haaglanden e.o.

  Verzekeringen

  Altijd een persoonlijk advies.

 • Hypotheek de Regio Haaglanden e.o.

  Hypotheken

  Een financiering die jarenlang voor plezier zorgt.

 • Lening de Regio Haaglanden e.o.

  Sparen/Vermogensopbouw

  Duidelijk overzicht van de voor- en de nadelen.

 • Pensioen de Regio Haaglanden e.o.

  Pensioen

  Zorg dat u kunt genieten van uw oude dag!

 • Overig de Regio Haaglanden e.o.

  Overig

Privacy statement

HHP Hypotheken & Verzekeringen, 27317353 verwerkt persoonsgegevens om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. *Wij gaan met uw persoonsgegevens om op een manier die uiteraard in overeenstemming is met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 van kracht wordt.

In deze privacyverklaring kunt u nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.
De privacyverklaring omvat informatie over:

 1. het doel van de gegevensverwerking
 2. de marketingactiviteiten
 3. het beveiligingsniveau
 4. de rechten van betrokkenen
 5. bewaartermijn
 6. onze contactgegevens

1. Doel van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door HHP Hypotheken & Verzekeringen verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met HHP Hypotheken & Verzekeringen. Deze overeenkomsten hebben met name betrekking op het adviseren over verzekeringen en financiële producten en het afsluiten van verzekeringen en financiële producten. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om onze dienstverlening te optimaliseren en de relatie met u te versterken.

2. Marketingactiviteiten

HHP Hypotheken & Verzekeringen houdt in het kader van marketingactiviteiten algemene bezoekgegevens bij van het websitebezoek aan www.hhpc.info. Hiervoor kunnen met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van bezoek en de gegevens (cookies) die de browser van de websitebezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden hierbij zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie met u te onderhouden en versterken. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor de communicatie met u over bestaande en nieuwe producten en diensten van HHP Hypotheken & Verzekeringen.

3. Beveiligingsniveau

HHP Hypotheken & Verzekeringen beschermt de gegevens die wij verwerken met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door firewalls, encryptie van gegevens en fysieke en administratieve controles voor toegang tot de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens vindt u onder punt 6.

4. Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien uit het overzicht blijkt dat de gegevens die wij van u verwerken feitelijke onjuistheden bevatten, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Als u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, kunt u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Wij zullen u dan niet meer – tenzij op uw nadrukkelijke verzoek – benaderen met die informatie. Bent u het niet eens met de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, laat het ons dan weten. Mocht u vervolgens niet tevreden zijn met de opvolging van uw vraag of klacht, dan kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

5. Bewaartermijn persoonsgegevens

HHP Hypotheken & Verzekeringen bewaart persoonsgegevens die wij verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

6. Contactgegevens

Heeft u vragen over de manier waarop wij gegevens verwerken in het algemeen of over de specifieke manier waarop uw gegevens zijn verwerkt, dan kunt u ons bereiken via:

 • HHP Hypotheken & Verzekeringen
 • Peter Kuyt
 • Kerkstraat 14, 2242 HG Wassenaar
 • Telefoonnummer: 070-4278200
 • E-mailadres: info@hhpc.info
 • Website: www.hhpc.info

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. U vindt op onze website - www.hhpc.info - steeds onze actuele en geldende privacyverklaring.